Τομέας 3. Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διοργανώνει και υλοποιεί προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α καθώς και προγράμματα κατάρτισης που καλύπτουν τις ανάγκες προσφοράς της αγοράς εργασίας. Ακόμη, διοργανώνει την θεσμικά κατοχυρωμένη εκδήλωση την ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΑΡΙΕΡΑΣ  αναφορικά με τα ζητήματα ανεύρεσης εργασίας (συμβουλευτική καριέρας, σύνταξη βιογραφικού, λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων κτλ.) και εκπαίδευσης. Η εκδήλωση χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Work shops δραστηριότητες και ομιλίες σχετικά  με τις τάσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες, τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του μέλλοντος, τα επιμορφωτικά προγράμματα,  την προσωπική αποτελεσματικότητα (διαχείριση άγχους, δεξιότητες, διεκδικητική συμπεριφορά) κα.

One-to-one συναντήσεις με συμβούλους καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβούλους εκπαιδευτές. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και να επιδιώξει μια σύντομη συμβουλευτική.

Presence business

Συναντήσεις με στελέχη εκπροσώπους επιχειρήσεων όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν το βιογραφικό τους.

Exchange of views-Open discussion

Εδώ ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανοιχτές συζητήσεις, να ανταλλάξει απόψεις και συναναστραφεί με ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, κ.α ώστε να λάβει ευρύτερες πληροφορίες για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Παρέχει υπηρεσίες σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού και εξατομικευμένη συμβουλευτική ανέργων ώστε να βοηθηθούν οι άεργοι για να βρουν εργασία ή να ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτισης.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή