Τομέας 3: Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εταιρεία με το Cloud Ολοκληρωμένο  Πληροφοριακό Σύστημα JOB & ΒUSINESS DIRECT, αλλιώς  Ηλεκτρονικό Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΗΛ.ΚΕ.Π.Α) και Επιχειρηματικότητας που διαθέτει, υποστηρίζει τη λειτουργία Δημοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα. Το ΗΛ.ΚΕ.Π.Α είναι Μηχανισμός προώθησης της απασχόλησης  και διάγνωσης των αναγκών τοπικής αγοράς εργασίας και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας. Περισσότερα πατήστε εδώ.

Παρέχει υπηρεσίες σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού σε ανέργους και υπηρεσίες σταδιοδρομίας και ανάπτυξης σε εργαζόμενους.

Ακόμη, οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης ανέργων, στελεχών επιχειρήσεων και στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υλοποιεί την κατοχυρωμένη εκδήλωση Ημέρα συνΕΡΓΑΣΙΑΣ και Καριέρας.  Η εκδήλωση χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Work shops δραστηριότητες και ομιλίες σχετικά  με τις τάσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας, την ανεργία, τις δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες, τα επαγγέλματα και τις ειδικότητες του μέλλοντος, τα επιμορφωτικά προγράμματα,  την προσωπική αποτελεσματικότητα (διαχείριση άγχους, δεξιότητες, διεκδικητική συμπεριφορά) κα.

One-to-one συναντήσεις με συμβούλους καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβούλους εκπαιδευτές. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πάρει απαντήσεις σε ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών αλλά και να επιδιώξει μια σύντομη συμβουλευτική.

Presence business

Συναντήσεις με στελέχη εκπροσώπους επιχειρήσεων όπου οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να προωθήσουν το βιογραφικό τους.

Exchange of views-Open discussion

Εδώ ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε ανοιχτές συζητήσεις, να ανταλλάξει απόψεις και συναναστραφεί με ανθρώπους του επιχειρηματικού κόσμου, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, κ.α ώστε να λάβει ευρύτερες πληροφορίες για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή