Τομέας 2: Συστήματα Ποιότητας και Κατοχύρωσης Πνευματικών Δικαιωμάτων και Ευρεσιτεχνιών

Τα στελέχη του τομέα αυτού ασχολούνται με:

  • Την εκπόνηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, περιβάλλοντος, παιδικών χαρών, διαχείρισης ενέργειας,  διοίκησης  και λοιπών τομέων.
  • Τη σύνταξη τεχνικών φακέλων CE.
  • Την παροχή υπηρεσιών συγκρότησης και κατάθεσης φακέλων εμπορικών εθνικών και ευρωπαϊκών σημάτων.
  • Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων και
  • Την παροχή υπηρεσιών συγκρότησης και κατάθεσης φακέλων για την απόκτηση εθνικών και ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή