Υπηρεσίες

Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων και Μελετητών σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Τελευταία επεκτείνεται και σε εμπορικές δραστηριότητες.

Η οριζόντια επιχειρησιακή λειτουργία στην παροχή υπηρεσιών, εστιάζεται σε  τέσσερις (4) τομείς. Στον τομέα Διοίκησης-Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, στον τομέα Επικοινωνίας-Πληροφόρησης και Διαφήμισης, στον τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης και στον τομέα Τεχνικών Έργων. 

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή