Κοινωνική Προσφορά

Στην INFO-PLANA.E. θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας, να υπηρετήσουμε τις τοπικές κοινωνίες των συνεργατών μας Δήμους.

Επενδύουμε σε τομείς που επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής των δημοτών τους, αλλά και όλων των συνανθρώπων μας.

Στόχος μας, η ενίσχυση της εικόνας μας ως «πραγματικά κοινωνικά Υπεύθυνης Εταιρείας».

Με αυτά τα δεδομένα, επιλέξαμε τον τομέα Στήριξης των Παιδιών και προχωρήσαμε στην υιοθέτηση και εφαρμογή προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Πολιτικής «ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ και ΥΓΙΕΙ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική μας ευαισθησία και τον ανθρωποκεντρικό μας χαρακτήρα.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή