Υποδομή και Μέσα

Η ΙNFO-PLAN Α.Ε. λειτουργεί  γραφεία στο Πλάτανο Ημαθίας, στη Νάουσα και στη Θεσσαλονίκη.

Είναι πλήρως εξοπλισμένη. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της είναι τεχνολογικά άρτιος, διαθέτει ηλεκτρονικούς υπολογιστές με τεχνολογία αιχμής, αναπτυγμένοι σε δίκτυο, συστήματα ανάγνωσης και επεξεργασίας εικόνας, ισχυροί φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, ψηφιακό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα δικτύου, κοπτικά, βιβλιοδετικά, fax, τηλεφωνικά κέντρα, κ.λ.π.

Διαθέτει μεγάλο αριθμό εκδόσεων λογισμικών της SPECISOFT A.E.

Εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 στο αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλων στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και στη Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση».

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή