Οι αξίες μας

Οι ακόλουθες αξίες μας, δίνουν το στίγμα μας στην αγορά και αποδεικνύουν την διαφορά έναντι των συναδέλφων μας:

 • ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
  Δεν ξεχνάμε το ηθικό πεδίο δράσης μας.
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
  Με αίσθημα ευθύνης  απέναντι στην κοινωνία και τους συνανθρώπους μας, θεσπίσαμε το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ και ΥΓΙΕΙ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»
 • ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
  Λειτουργούμε ως σύνολο και καθένας ξεχωριστά, ώστε να ικανοποιούμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών μας.
 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
  Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες λειτουργούμε με αυξημένη υπευθυνότητα απέναντι στον πελάτη για την εμπιστοσύνη που μας επέδειξε.
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ
  Σεβόμαστε τους πελάτες και τιμούμε την αμοιβή μας.
 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
  Πλήρη ταύτιση λόγων και έργων.

Αποστολή μας είναι να καλύπτουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Όραμα και στόχος μας είναι να επιβεβαιώνουμε τους πελάτες μας  την εμπιστοσύνη που μας έχουν επιδείξει.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή