Ανθρώπινο δυναμικό

Η εταιρεία απαρτίζεται από στελέχη και συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης, ικανούς και πρόθυμους να παρέχουν οποιαδήποτε επιστημονική, διοικητική, τεχνική υποστήριξη και βοήθεια στους πελάτες της, φιλτραρισμένη από την βαθιά γνώση και την πολύχρονη εμπειρία τους τόσο στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού και των επιχειρήσεων.

Απασχολεί με εξαρτημένη εργασιακή σχέση εξειδικευμένα στελέχη, με θεωρητική και πρακτική επιστημονική κατάρτιση ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Επιπλέον, διαθέτει σε μόνιμη βάση, ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών, με υψηλά προσόντα και εμπειρία, έτσι ώστε, σε συνεργασία με τα μόνιμα στελέχη της, να δύναται να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε μελέτη, έργο ή υπηρεσία της ανατεθεί.

Η τεχνογνωσία των στελεχών και συνεργατών, η άρτια οργάνωση και ο εξοπλισμός της, εξασφαλίζουν την απαραίτητη ευελιξία για την κάλυψη κάθε ειδικής ανάγκης των πελατών μας με αποτελεσματικότητα και υψηλά στάνταρς.

Newsletter

Καταχώρηση Διαγραφή